Tento web využívá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Pokud nevíte, co je to cookie, přečtěte si více informací na tomto odkazu.

Beru na vědomí

Představení poradce/terapeuta


Stručné  představení poradce,/terapeuta  

více zde:http://www.koucinkportal.cz/bc-sarka-francirkova/)

 

 

Šárka Francírková, má za sebou dvacet let praxe v sociální oblasti se specializací na problematiku náhradní rodinné péče a řadu realizovaných projektů, v oblasti zvýšení kvality života dětí z dětských ústavních zařízení. Zaměřuje se zejména na téma rozvoje komunikace a kontaktu mezi dětmi a dospělými a podporu rozvoje citové vazby. Díky širokému záběru dosavadní praxe, je schopna předávat praktické zkušenosti z profesní role sociálního pracovníka, terénního pracovníka působícího v oblasti zdravotnictví - ošetřovatelské péče a terapeuta . Tématy rozvoje komunikace se zabývá v přímé práci s dětmi i se změněným vnímáním, díky odbornému certifikovanému vzdělání v oblasti Bazální stimulace® pro děti s postižením a Snoezelen® konceptu v praxi terénního pracovníka, průvodce dítěte a terapeutických výcviků v oblasti komunikace, facilitace a rodinných vztahových vazeb. Svou lektorskou činnost opírá o zkušenosti z vystudovaného bakalářské studia v oblasti vzdělávání dospělých a certifikovaných kurzů rodinného a vztahového koučinku.

Terapeutickou činnost s dětmi a rodinami vykonává na základě certifikovaného výcviku Herní nedirektivní psychoterapie dětí (PCA přístup) u Institutu Play Therapy Bratislava, Rodinné terapie , Terapie poruch citové vazby (PCA přístup) u Institutu rodinné terapie a terapie poruch citové vazby Martin. Je pod pravidelnou supervizí.

 

- Je zakladatelka obecně prospěšné společnosti ŠAFRÁN dětem o.p.s., a spoluzakladatelka SPOKOJENI o.p.s.,

 

- Má zkušenosti s členstvím v  poradního sboru Nadace táta a máma, Nadání a dovednosti o.p.s., Chci pomoci info o.p.s., Ingenio et Arti s.r.o., Koučování nás baví o.s.

 

- Má zkušenosti z role externího hodnotitele projektů Nadace Terezy Maxové, Nadace táta a máma, Nadace rozvoje občanské společnosti „ Pomozte dětem“.

 

- Je spoluautorka účelové publikace ŠAFRÁN dětem „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“a stejnojmenné metodické kapitoly Manuálu MPSV pro sociální pracovníky a publikace Tranzitní péče jako systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů. Pravidelně publikuje také v rámci vzdělávacího portálu – Koučinkportál.
 

 

REFERENCE:

 

This is a place where I can be a king.“

 

Thomas 6 years

 

Šárka umí vše podat velmi lidsky a s pokorou a navede člověka na „tu jeho správnou cestu“. Pomocí nenápadných dotazů hledá společně s každým klientem odpovědi. Směřuje ho k poznání a vnímání sama sebe. Šárka si Vás prostě získá svým přístupem

 

Eva, finanční manažerka Parkhotel Praha

 

Šárka je bezesporu člověk, který „vidí víc“ než druzí, je velmi empatická a naslouchající a umí velmi jemně „popostrčit“ člověka tam kde se jeho potenciál rozvine. A dělá to dobře, že jeden ani neví, že v nějakém seberozvoji „jede“.

 

Karolina, owner a designér spol. YoyogaYo

 

Koučink se Šárkou je pro mě osobně vždy úžasný zážitek, na který se opravdu těším. Nejen, že při něm dokážu odkrývat nové a nové souvislosti tématu, ale zároveň si užívám skvělou energii a atmosféru našeho setkání. Během koučinku se cítím vždy bezpečně a jako bych relaxovala – při tom ale vím, že v tu chvíli velmi intenzivně spolu-pracujeme. Šárka má díky své zkušenosti a mnoha výcvikům obrovskou škálu technik a pomůcek, takže se vždy těším, co nového společně vyzkoušíme. Jako kinestetický typ oceňuji zapojování všech smyslů a práci s projektivními technikami.

 

Petra, kariérový kouč a lektor

 

 

 

 

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Mým profesním cílem je, být podporou, inspirací a souputníkem na klientově cestě životem a radovat se společně s ním, z každého malého kroku.“

 

 

KURZY A VÝCVIKY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

 • Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy, and Parenting (level one), Daniel Hughes PhD., USA pořádané v rámci projektu MPSV

2016

 • Sandplay terapie II (Nadstavbový kurz) využití pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii , Alena Vávrová Institut rodinné terapie a terapie vztahové vazby Martin
 • Odborný terapeutický výcvik v Rodinné terapii zaměřené na vztahovou vazbu, Institut rodinné terapie a terapie vztahové vazby o.z. Martin
 • Komplexní trauma a jeho vliv na vývoj dítěte, Institut rodinné terapie a terapie vztahové vazby o.z., konference a workshop Dr.Arthur Becker-Wiedmann 

 

2015  

 • Využití expresivních technik ve skupinové terapii s adolescenty a mladými dospělýmiSandtray therapy, prof. Daniel Sweeney – PTI Institut terapie hrou
 • Odborný terapeutický výcvik v Play therapy – Terapie dětí hrou,  PTI Institut terapie hrou, Bratislava
 • Attachment v adaptační fázi náhradní rodiny, Návrat o.z. , školení metodika dobré praxe NRP, Středisko náhradní rodinné péče Praha 

 

2014 

 • Psychický vývoj dítěte v NRP, Citová vazba jako základ zdravého vývoje dítěte, Dítě jiného etnika v NRP, O negenetickém rodičovství trochu jinak, Středisko náhradní rodinné péče, spolek
 • Metodika doprovázení Amalthea, školení metodika dobré praxe NRP, Středisko náhradní rodinné péče Praha 
 • Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny  Triadis
 • Výcvik komunikace  Triadis  o.p.s.
 • Doplňující vzdělávání pro výkon povolání sociálního pracovníka Personata Grata , Praha

 

2013

 • Aufbauseminar Basale Stimulation ® – Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace ®  Institut Bazální stimulace® s.r.o., Praha.
 • Odborný kurz Bazální stimulace® – Supervize  Institut Bazální stimulace® s.r.o., Praha
 • Odborný kurz  Snoezelen® v praxi terénního pracovníka, průvodce dítěte, ASNOEZ ČR, Asociace Snoezelinu v ČR , Praha

 

2012

 • Jak vést skupinovou přípravu zájemců o pěstounství, Amalthea o.s., Plzeň

 

2011                

 • Aufbauseminar Basale Stimulation ® – Pokračovací inovační kurz Bazální stimulace ®  Institut Bazální stimulace® s.r.o., Praha.

 

2010                

 • Rodinný koučink, Erickson College International, Koučink Centrum s.r.o. , Praha

 

2009                

 •  Roční vzdělávací a tréninkový program zaměřený na přípravu základních dovedností pro pozici mediátora pro sociální  oblast,ŠAFRÁN dětem, o.s. , Libchavy.
   
 • Koučovací styl vedení rozhovoru, Koučink akademie s.r.o, Libchavy.

           

2006                

 • Bazální stimulace® pro žáky s postižením, Institut Bazální stimulace ® , Diakonie Praha.

 

2004 - 2006    

 • Tříletý výcvik komunikačních dovedností a vedení podpůrného hovoru, zásady pomoci v krizi, vzdělávací agentura Alkion o.p.s. , Praha
Citát pro dnešní den

„Jedině děti vědí co hledají.“

– Antoine de Saint-Exupéry
Kde mě najdete?
Kontakt

Telefon
777047395

E-mail
sarka.vnitrnistabilita@gmail.com

Zprávy na e-mail můžete zasílat i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Created by KMSoft.cz | Webdesign by Pavel Kocourek ml.