Ceník


Typ služby

Cena 

Terapie dětí - Playtherapy 

45 min Playtherapy

750 Kč

Senzorické terapie

90 min

1500Kč

Poradenství

60 min

900 Kč

Služby v angličtině                                                                            Příplatek                                                                                                                                                                             

500,-  Kč

Vzdělávání, skupinové programy rodičů

Individuální, dle délky a intenzity programu

Dotované programy

  

Spolupracuji na projektech neziskové organizace ŠAFRÁN dětem, o.p.s., která získává granty na provázení dětí a rodin. 

SLEDUJTE:

https://www.safrandetem.cz

https://www.safranovydomek.cz

www.protkavani.cz