O nás

.

Bc. Šárka Francírková

"Provázím na cestě k vnitřní stabilitě".

Kdo jsem?

 • Průvodce a terapeut.

Co nabízím ve své profesní identitě?

Terapie, intervence a vzdělávání.


Jak?

Provázím klienty (děti, dospělé, rodiny) na cestě k vnitřní stabilitě.

 • Senzorické terapie a intervence.
 • Vedením rozvojových programů a dílen zvyšujících rodičovské  kompetence.
 • Provázením dětí a rodin v Tranzitní péči (více www.protkavani.cz).
 • Vzděláváním rodičů a profesionálů v oblasti péče o dítě, kde se "cítím dobře v tématech":
 • Bezpečí jako lék. 
 • Dotek jako lék.
 • Hra jako lék.
 • Síla samoregulace.
 • Jak prolomit cyklus stresu ve vztazích a rodinách.
 • Možnosti regulace stresu a coregulace ve vztazích.
 • Jak citlivě doprovázet své klienty ,senzorické provázení dospělých a dětí.
Z jakých zdrojů čerpám?
 • Z vlastních životních zkušeností .
 • Z  širokého záběru dosavadní praxe a praktických zkušeností. Čerpám z profesní role průvodce dětí a rodin pohybující se napříč různými sektory (NRP, rodinná péče, ústavní péče, školství, zdravotnictví , sociálné péče ad.) Dále z role terapeutické, lektorské i manažerské (neziskové i ziskové organizace) a mnoha zajímavých brigádek:-) které mě obohatili o zcela jiné zkušenosti a dovolili mi tzv. "nevyhořet".
 • Z nekonečné cesty seberozvoje a vzdělávání 

Kompetence:

 • Tématy rozvoje komunikace se zabývámv přímé práci s dětmi i se změněným vnímáním, díky odbornému certifikovanému vzdělání v oblasti Bazální stimulace® Senzorické integraci® , Snoezelen konceptu® ,  a dalších domácích i zahraničních terapeutických výcviků v oblasti komunikace, facilitace a rodinných vztahových vazeb.

Terapeutickou činnost s dětmi a rodinami vykonávám na základě certifikovaného výcviku Herní nedirektivní psychoterapie dětí (PCA přístup) u Institutu Play Therapy Bratislava, Rodinné terapie , Terapie poruch citové vazby (PCA přístup) u Institutu rodinné terapie a terapie poruch citové vazby Martin. 

Další zkušenosti:

-  zakladatelka  ŠAFRÁN dětem o.p.s., a Institutu doprovázení dítěte a rodiny s.r.o.

- zkušenost členství v poradního sboru Nadace táta a máma, Nadání a dovednosti o.p.s., Chci pomoci info o.p.s., Ingenio et Arti s.r.o., Koučování nás baví o.s., Zahrádka Troja

- zkušenosti z role externího hodnotitele projektů Nadace Terezy Maxové, Nadace táta a máma, Nadace rozvoje občanské společnosti " Pomozte dětem".

- spoluautorka metodických materiálů v edici Tranzitní péče:

https://www.protkavani.cz/

https://www.protkavani.cz/tranzitni-pece-o-dite/prirucky/

https://www.protkavani.cz/kid-friendly/kid-friendly-downloads/Můj etický kodex při práci s dětmi 

vychází z principů pro vztah s dětmi od průkopníka Terapie hrou Dr. Garry Landretha

 • Nejsem vševědoucí. Proto se o to ani nesnažím.
 •  Potřebuji být milovaný. Proto jsem otevřený k lásce k dětem.
 •  Chci více akceptovat dítě ve mně. Proto budu zvídavý, budu mít úctu a budu pro děti více čitelný.
 • Vím tak málo o komplexní složitosti dětství. Proto nechám děti, aby mě učily.
 • Nejvíce se učím z osobních zápasů a jsem jimi nejvíce ovlivněný. Proto se spojuji s dětmi v jejich vlastních zápasech.
 • Někdy i já potřebuji své bezpečné útočiště. Proto ho poskytuji dětem.
 • Jsem rád, když jsem plně akceptovaný jako osoba, která jsem. Proto usiluji o to, aby děti prožily akceptaci a ocenění jejich osoby.
 • Dělám chyby. Jsou deklarací způsobu, kým jsem - lidským a omylným. Proto jsem tolerantní vůči lidskosti u dětí.
 • Reaguji emocionálně a vyjadřuji své vnímání reality. Proto se zříkám svého uchopení reality u druhých a zkouším vstupovat citlivě do světa, tak jak ho prožívá dítě.
 • Je to dobrý pocit být autoritou, abych mohl rozdávat odpovědi. Proto musím na sobě tvrdě  pracovat, abych ochránil děti před sebou samým.
 • Jsem více sám sebou, když se cítím bezpečně. Proto musím být předvídatelný a konzistentní v mých interakcích s dětmi.
 • Jsem jediná osoba, která může žít můj život. Proto se nepokouším určovat pravidla prožívání života dítěte.
 • Naději, kterou prožívám a má vůle k životu vychází z mého nitra. Proto rozlišuji a potvrzuji dětskou vůli a individualitu.
 • Nemohu odstranit dětské bolesti, strachy, frustrace a zklamání. Proto zmírňuji jejich vytváření.
 • Prožívám strach, když jsem zranitelný. Proto se dotýkám zranitelného dětského světa s laskavostí, jemností a něhou.

Landreth, G . (2012) Play Therapy: The Art of the Relationship (3nd), New York: RoutledgeREFERENCE od dětí:

"This is a place where I can be a king."

Thomas 6 years
Senzorická zahrada


 • Léčivé místo pro dítě a rodinu.

 • Reguluje stres a napětí

 • Nabízí senzorické podněty